Sopronban is ingyenes a parkolás zöld rendszámmal

2017. június 29.-én a soproni képviselő testület elé került a fizető parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítás, ami július elsejétől lehetővé teszi a felszíni parkoló ingyenes használatát. Kizárólag zöld rendszámos autóknak! Ezen a napon a képviselő testület megszavazta az erről szóló előterjesztést. Így plusz egy várossal ismét bővült a kisokos menüpontunk, ahol megtalálod az összes ingyenes parkolást biztosító várost! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésröl szóló 1988. évi 1. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § „14/A.§ (1) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsik a felszíni parkolóhelyeket ingyenesen vehetik igénybe. (2) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsik a kialakított elektromos töltőállomásokat csak a töltés idejére, legfeljebb három óra időtartamra foglalhatják el. (3) A zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsi vezetőjének kötelessége a kialakított elektromos töltőállomások igénybevételének megkezdésekor a gépkocsi műszerfalán, jól látható helyen egy papír, vagy egyéb anyagból (pi: műanyag) készült órát e/helyezni, mely a várakozás megkezdésének időpontját jelzi.”   Ezen felül a Jedlik Anyos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram keretében 2 darab töltőre is pályázott. Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormánya a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódóan jóváhagyta a Jedlik Cselekvési Tervet, melynek első lépése volt, hogy 2015. július 1. napjával bevezetésre került a környezetkímélő gépjármű fogalma, mely gépjárművek zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámtáblát igényelhetnek. A cél, hogy 2020-ig Magyarországon a forgalomban lévő járművek 1,5%-a elektromos autó legyen. Önkormányzatunk a GZR-T-Ö-2016. számú, „Jedlik Ányos TeN Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” című felhívásra pályázatot nyújtott be 2016. októberében. A pályázat keretében 2 db „A” típusú, 2 x 22 kW teljesítményű töltőberendezés kiépítése valósulhat meg. Az egyik töltőoszlop a GYSEV pályaudvar előtti parkolóban, a másik pedig a Petőfi téri mélygarázsban kerülne elhelyezésre. A tervezett beruházás költségigénye 5.236.000,- Ft, melyből 4.952.000,- Ft igényelt támogatás és 284.000,- Ft önkormányzati saját erő. A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és Szabályozásért Felelős Államtitkárságának döntése alapján az Önkormányzat pályázata 4.952.000,- Ft támogatásban részesült. Jelenleg a Támogatási szerződés előkészítése zajlik. A projekt indításához és a Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a Közgyűlés jóváhagyása a töltőoszlopok megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése tárgyában . A pályázati felhívásban előírásra került az üzemeltetéssel kapcsolatosan, hogy az Önkormányzat az üzembe helyezés időpontjától biztosítja a zöld alapszínű rendszámmal ellátott, környezetkímélő gépkocsik számára az ingyenes parkolást legalább a pályázat öt éves fenntartási időszakának végéig. A pályázat benyújtása óta felülvizsgálatra kerültek a megvalósítási helyszínek és megállapításra került, hogy a jobb hozzáférhetőség és a minél hatékonyabb környezettudatos szemléletformálás okán a Petőfi téri mélygarázsba tervezett töltőoszlop is a város egyik frekventált felszíni parkolóhelyén kerüljön kialakításra. Az ezzel kapcsolatos módosítási igény jelenleg folyamatban van. A fenti előírás, a módosított helyszínek figyelembe vételével, továbbá mivel Sopron elkötelezett a klímavédelem és a környezettudatosság mellett, javaslom, hogy a felszíni fizető parkolókban tegyük díjmentessé a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező, környezetkímélő gépkocsik várakozását. Célunk, hogy Sopronban is nagyobb arányban terjedjenek el a környezetkímélő gépjárművek, csökkentve ezzel a város környezeti terhelését. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a fizető parkolás rendjéről szóló 11/201O. (VI. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg a díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető parkolóhelyek körét, illetve szabályozza az igénybevétel feltételeit; fentiek érdekében javaslatot teszek a rendelet módosítására. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában előírt előzetes hatásvizsgálat eredménye a következő: A rendeletmódosítás társadalmi hatásaként a szolgáltatást igénybe vevők lehetőségei bővülnek. Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat bevételei kis mértékben csökkennek. Környezeti és egészségi szempontból az elektromos töltőállomások megvalósítása hozzájárul az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez. Az adminisztratív terhek a korábbi állapothoz képest nem növekednek. A végrehajtás személyi, szervezeti, tárgyi feltételei – részben a pályázat útján – biztosítottak. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és rendelettervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. A rendelet elfogadásához az SZMSZ 53. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség, a határozat elfogadásához az SZMSZ 53. § (3) bekezdés f) és g) pontjai alapján szintén minősített többség szükséges. Határozati javaslat: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése támogatja a Jedlik Anyos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram keretében támogatásban részesült „Töltöpontok kialakítása Sopronban” c1mu, GZR-T-Ö-2016-0035 azonosító szamu pályázat megvalósítását 5.236.000,- Ft összköltség , 4.952.000,- Ft megítélt támogatás és 284.000 ,­ saját erő biztosítása mellett. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése vállalja a projekt fenntartását és a töltőpontok üzemeltetését a beruházás üzembehelyezésétől számított 5 évig, valamint a fenntartási időszakban jelentkező üzemeltetési költségeket Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetéséből biztosítja . A rendelet módosítás a sopron.hu oldalról letölthető! Hozzászólnál? Itt megteheted! Ide kattintva csatlakozhatsz az e-autó közösségünkhöz!

Tovább a teljes cikkhez

Forrás: e-cars.hu